ECO TECHNOLOGY

Biz doğal kaynakları korumanın sorumluluğu ile hareket ediyoruz. Çünkü yaşamın sürdürülebilirliği aslında doğal kaynakların sürdürülebilirliğidir. E.C.A., üretim sürecinden itibaren yenilenemeyen doğal kaynak tüketimini en aza indirerek, çevre ve gelecek bilinciyle nihai tüketiciler için enerji ve hammadde tasarrufunu teşvik eden ürünler tasarlamaktadır.

Bu sorumluluk dahilinde, hammadde tasarrufu sağlamak adına ürünlerimizi minimum ölçülerde tasarlıyor; armatürlerimiz, su ve ısı tasarrufu sağlayıp çevreye zarar vermezken aynı zamanda sizlere yaşamınızı kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunuyor. Böylelikle % 70' e varan su tasarrufu ile mutfak ve banyo bataryalarınızda yılda ortalama 100 ton su tasarrufu sağlayabiliyorsunuz.

Ambalajlarımızda yaptığımız inovasyonla ambalajlarımız, daha az boya ve daha çok geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak üretiliyor. Bu sayede ekosistemimizde yılda ortalama 4.500 ağaç oksijen yaymaya devam ediyor. Buna ek olarak ambalajlarımız minimum ölçülerde tasarlanmakta ve dolayısıyla ürünler minimum hacimde taşındığından daha az CO2 salınımı ile çevreye duyarlı taşımacılığı destekliyoruz. 

Ar-Ge ekibimiz son on yılda geliştirdiği ürünlerde su tasarrufunu standart bir uygulama olarak benimsemiş, tasarımlarını ve geliştirdiği teknolojileri bu doğrultuda şekillendirmiştir. Çünkü biliyoruz ki günümüzde 6 milyar insanın %20' si güvenli su kaynaklarından yoksun. 2050 yılına gelindiğinde ise iklim değişiklikleri ve nüfus artışlarıyla beraber 7 milyar insanın su kıtlığı yaşayacağı düşünülüyor ve gelecekte her 3 kişiden 2' si susuzlukla karşı karşıya kalacak. Biz bu bilinçle, su dostu ürünler ve teknolojiler geliştiriyoruz. 

  • Debi limitorlü perlatörlerimizi
  • Su miktarını ve suyun sıcaklık ayarını birbirinden ayıran özel kartuşlarımızı
  • Gereksiz su kullanımını engelleyen ve diğer su tasarruflu bataryalara göre daha az akış değerleri sunan fotoselli bataryalarımızı
  • Suyun sıcaklığını ayarlamak için boşa su ve enerji harcanmasını engelleyen termostatik bataryalarımızı
  • Standart bir lavabo bataryasına göre % 55' e varan su tasarrufu sağlayan miks bataryalarımızı
  •  

geliştirdiğimiz çevre dostu ürünler ve teknolojiler arasında sayabiliriz.

 

E.C.A. olarak biz; özgün tasarımlar, geliştirilmiş işlevler, sürdürülebilirlik amacına uygun su ve enerji tasarrufu sağlayan çözümlerle her gün gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışıyor ve sizleri de sürdürülebilir yaşamın parçası olmaya dahil ediyoruz.